Κατά DIN 8188

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    ΑΛΥΣΟΤΡΟΧΟΙ