Διακοσμητικές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό κατασκευής: DCP
Πάχη: 0,5÷1mm
Διαστάσεις φύλλου: 1.000 x 2.000mm

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ