Ελαστικά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
  • Υψυλή αντοχή στη διάβρωση
  • Αθόρυβα
  • Υψυλή ελεύθερη επιφάνεια
  • Αντιστομωτικά

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ