Επιμήκους Οπής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό κατασκευής: DCP, AISI 304
Πάχη: 0,5÷3mm
Οπές: 1 x 10 ÷ 9 x 30mm
Διαστάσεις φύλλου: 1.000 x 2.000mm

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ