Φύλλα Ελαστικού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Σπογγώδη
  • Με λινά
  • Χωρίς λινά

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Ταινίες