Κατά DIN 8165

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    Αλυσίδες Μεταφοράς
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    ΑΛΥΣΟΤΡΟΧΟΙΚουβαδάκια