Κοχλίες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Δεξιόστροφοι – Αριστερόστροφοι
 • Ανοξείδωτοι
 • Σιδερένιοι

  Κοχλίες
  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  Κουζινέτα