Με παρεμβύσματα Αστέρα (Jaw Couplings)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΟΠΛΕΡ
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ