Μεταφορείς με Συρμάτινο Πλέγμα (WBC)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    TRANSPACKΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ (WBC)
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ