Η Εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΕΤΒΕ είναι πιστοποιημένη από την TUV Hellas με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, από το έτος 2000.

Πριν καθιερωθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας, η ποιότητα ήταν ο τρόπος δουλειάς μας. Οι πελάτες μας το γνωρίζουν αυτό από την πείρα της καθημερινής συναλλαγής.

Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρίας αποτελεί βάση για την επίτευξη των στόχων της, οι οποίοι είναι:

Παροχή σύννομων υπηρεσιών
Παροχή στον Πελάτη προϊόντων τεκμηριωμένης Ποιότητας
Διατήρηση υψηλού επιπέδου αποδοτικότητας
Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρίας παραμένει σταθερή και σ’ αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Όλοι οι υπάλληλοί της συμμετέχουν στην ευθύνη τής Εταιρίας για τη διασφάλιση τής ποιότητας, καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια για παραγωγή και διάθεση ποιοτικών προϊόντων και παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τον Πελάτη.

Μόνιμος σκοπός και δέσμευση της Εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση.