Η Εταιρία μας είναι σε θέση να προσφέρει πέρα απο την κατασκευή διαφόρων μεταλλικών εξαρτημάτων και τυμπάνων και την επένδυσή τους με κατάλληλο ελαστομερές υλικό.

Οι ποιότητες των ελαστικών επενδύσεων ποικίλουν ανάλογα με την εφαρμογή και μπορεί να έχουν ως βάση φυσικά ελαστομερή υλικά, ελαστομερείς πολυουρεθάνες ή άλλα τεχνικά υλικά, από τα οποία μπορούν να προκύψουν μαλακές ή σκληρές, εύκαμπτες ή δύσκαμπτες επενδύσεις με υψηλή αντοχή.

Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα ειδικής διαμόρφωσης της επιφάνειας της επένδυσης των κυλίνδρων (σε σχήμα ρόμβου, ψαροκόκκαλου, ραβδωτού τύπου κ.ά.), σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές.