Η Εταιρία κατασκευάζει για τα κόσκινα λατομείων, πλέγματα με Χούφτες Τάνυσης για τη στήριξη και τέντωμά τους.

Η κοπή και η διαμόρφωση των τελάρων γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, με ή χωρίς «ποδιά», για τέντωμα κατά μήκος ή κατά πλάτος. Ενδεικτικοί τύποι στραντζαρίσματος φαίνονται στα παρακάτω σχέδια.