Ταινίες Ζύγισης Αποσκευών (Check In)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    TRANSPACKΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (BHC)
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ