Τετράγωνης Οπής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό Κατασκευής: Spring Steel

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ