Τετράγωνης Οπής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό κατασκευής: DCP, AISI 304, Γαλβανιζέ
Πάχη: 1÷1,5mm
Οπές: 5 x 5 ÷ 20 x 20mm
Διαστάσεις φύλλου: 1.000 x 2.000mm

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ