Τριερίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό κατασκευής: DCP
Πάχη: 1÷3mm
Οπές: 1,1÷22mm
Διαστάσεις φύλλου: 1.000 x 2.000mm

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ